Afgørelse - Revurdering og miljøgodkendelse af Marius Pedersen, Måde Industrivej 23- 25, 6705 Esbjerg Ø
Afgørelse - Revurdering og miljøgodkendelse af Marius Pedersen, Måde Industrivej 23- 25, 6705 Esbjerg Ø
Titel:
Revurdering og miljøgodkendelse af Marius Pedersen, Måde Industrivej 23- 25, 6705 Esbjerg Ø
Fagsystemsnøgle:
b64bb710-8f04-404e-9934-d08124aabc52
Type:
Afgørelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
MARIUS PEDERSEN A/S
CVR-nr:
49979517
P-nr:
1003094135
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Måde Industrivej 23
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
4af - Måde, Esbjerg Jorder

Myndighed Myndigheder
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Parter
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Adresse
Måde Industrivej 23
6705 Esbjerg Ø
Afgørelsesinformation
Type:
Revurdering
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
21-07-2020