Tilsyn - Prioriteret tilsyn, anmeldt
Tilsyn - Prioriteret tilsyn, anmeldt
Titel:
Prioriteret tilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
0a6178e1-bafc-4922-b4f6-4e29569f582d
Type:
Tilsyn
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
BIOFOS A/S, Renseanlæg Lynetten
CVR-nr:
25607988
P-nr:
1018979051
Hovedaktivitet:
5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Refshalevej 250
1432 København K
Matrikel:
577 - Christianshavns Kvarter, København

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Refshalevej 250
1432 København K
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Prioriteret tilsyn
Tilsynsdato:
16-11-2017
Håndhævelser
Type Dato