Slukefter Autoværksted
Grunddata
CVR-nr:
37891010
P-nr:
1001760517
Fagsystemnøgle:
0c5e7ddf-a4f8-43e3-8787-3597f87dbca2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hjortevej 531
5210 Odense NV
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
SLUKEFTER AUTOVÆRKSTED/ AAGE JACOBSEN
Adresse:
Rugårdsvej 531
5210 Odense NV
Telefon:
65942338
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
980000
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status