Kanalvejs deponiet
Grunddata
CVR-nr:
38476114
Fagsystemnøgle:
0f95ae0c-d4d2-4e95-87f0-8cd0c6193132
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kanalvej 2
6823 Ansager
Matrikel:
8 - Hoddeskov By, Hodde
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
SE A.M.B.A.
Adresse:
Edison Park 1
6715 Esbjerg N
Telefon:
70115000
Email:
se@se.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a]
Branchekode:
642020
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-07-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 11-07-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-06-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status