Soddepoterne Kattegatvej 3 Grenaa
Grunddata
CVR-nr:
43239511
Fagsystemnøgle:
06ff6d2a-9439-4088-82f8-8f1ec42f6da1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kattegatvej 3
8500 Grenaa
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Spotorno Alle 8
2630 Taastrup
Telefon:
87101112
Email:
superfos@superfos.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status