Grunddata
CVR-nr:
32319564
Fagsystemnøgle:
08c37bdc-506b-40d7-bcdc-cc6accfea9d6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fangelvej 35
5260 Odense S
Matrikel:
8e - Fangel By, Fangel
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
MULTIGREEN ApS
Adresse:
Fangelvej 35A
5260 Odense S
Telefon:
20421565
Email:
pia@multigreen.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 09-05-2016 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 24-05-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status