Karsten Bormlund Thomsen
Grunddata
CVR-nr:
10401674
Fagsystemnøgle:
9a635c61-e4fa-4345-a44a-193379d78de8
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vangeledgårdsvej 30
5260 Odense S
Matrikel:
5i - Stenløse By, Stenløse
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GARTNERIET BORMLUND V/KARSTEN BORMLUND
Adresse:
Vangeledgårdsvej 30
5260 Odense S
Telefon:
66150507
Email:
karsten.bormlund@privat.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 20-02-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status