Christen Krogh Larsen
Grunddata
CVR-nr:
25782399
Fagsystemnøgle:
1cb474d2-c0f2-4a71-ada9-ef6c6dce277e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vestermarksvej 70
5260 Odense S
Matrikel:
74c - Fangel By, Fangel
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Christen Krogh Larsen
Adresse:
Vestermarksvej 70
5260 Odense S
Telefon:
65961561
Email:
50079@larsen.mail.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
13000
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 23-08-2016 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 19-01-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status