Vedslet Karteringsplads
Grunddata
CVR-nr:
13523584
P-nr:
1007527639
Fagsystemnøgle:
a1c8030b-af47-4592-9cf7-fc09ba4a56e4
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gl Århusvej 50
8732 Hovedgård
Matrikel:
1d - Vedslet By, Vedslet
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 26-08-2016 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 08-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 06-09-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Vilkårsændring om oplagsperiode 12-12-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis