Slammineraliseringsanlæg St. Darum
Grunddata
CVR-nr:
32661165
Fagsystemnøgle:
fdd3d2b2-94a8-4e2b-b62e-ea9dfdecd386
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sviegade 47
6740 Bramming
Matrikel:
56ab - St. Darum By, Darum
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
DIN Forsyning Spildevand A/S
Adresse:
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N
Telefon:
74747474
Email:
post@dinforsyning.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-07-2016 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 05-07-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-05-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-04-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af miljøgodkendelse til Esbjerg Spildevand A/S, slammineraliseringsanlæg ved St. Darum Renseanlæg 16-08-2017 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis