I/S Abterpgaard
Grunddata
CVR-nr:
35090053
Fagsystemnøgle:
31d2bed9-c851-4bc8-8ab0-ebfaffc795d7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Abterpvej 50
6261 Bredebro
Matrikel:
537a - Bredebro, Brede
Kommune:
Tønder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
I/S Abterpgaard
Adresse:
Abterp 26
6261 Bredebro
Telefon:
23808199
Email:
abterpgaard@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Tønder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge og flyveaske som bundsikring under en plansilo 26-08-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis