Erik Krogager Madsen
Grunddata
CVR-nr:
12124902
Fagsystemnøgle:
56700000000428
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Varde Landevej 25
7200 Grindsted
Matrikel:
7g - VESTTERP BY, V. STARUP
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
KELD OLE HOLGER UGLEBJERG TVILLINGGÅRDEN
Adresse:
Varde Landevej 39
6800 Varde
Telefon:
75298135
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendom uden erhvervsmæssig dyrehold. Et plantebrug, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status