Mohammad Saad
Grunddata
CVR-nr:
63861014
P-nr:
1002178706
Fagsystemnøgle:
e60a6658-82a4-4514-876c-85a95993a0ac
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fangelvej 20
5260 Odense S
Matrikel:
5h - Fangel By, Fangel
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 26-04-2018 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 29-10-2018 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 08-08-2019 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 13-03-2019 Vis
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 01-05-2016 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 01-09-2016 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 01-04-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 01-06-2016 Meddelt Vis