Ejendomsselskabet H. C. Lumbyes Vej 119
Grunddata
CVR-nr:
26142628
Fagsystemnøgle:
8638fb7f-a8ac-44f5-a455-5f6c0d079435
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
H.C. Lumbyes Vej 119
5270 Odense N
Matrikel:
6q - Lumby By, Lumby
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
EJENDOMSSELSKABET H.C. LUMBYES VEJ 119 ApS
Adresse:
Anderupvej 60
5270 Odense N
Telefon:
66189738
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
682040
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status