Ole Windfeld Nielsen
Grunddata
CVR-nr:
51408519
Fagsystemnøgle:
e04e6dda-ab1d-4b45-9d99-2a64f6b48e6e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hykjærvej 1
6535 Branderup J
Matrikel:
223a - Bovlund, Agerskov
Kommune:
Tønder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
TAGE NIELSEN TVERAAD
Adresse:
Damgårdvej 5
6650 Brørup
Telefon:
75382174
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i husdyrgodkendelsesbekendtørelse nr. 916 af 23. juni 2017 § 7 nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold, Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk 1, nr. 5
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Tønder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 27-09-2018 Vis
Miljøtilsyn, basis, varslet Fysisk tilsyn 15-10-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status