Opgravning af mink Kølvrå
Grunddata
CVR-nr:
62534516
P-nr:
1003406185
Fagsystemnøgle:
47923e50-a400-4a0f-bbf8-f819454842f5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Stationsparken 31
2600 Glostrup
Matrikel:
4f - Glostrup By, Glostrup
Kommune:
Glostrup Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
841300
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opstartstilsyn, bilag 2 Fysisk tilsyn 21-06-2021 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 28-06-2021 Vis
Opstartstilsyn, bilag 2 Fysisk tilsyn 14-06-2021 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 09-07-2021 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 13-07-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status