Grunddata
CVR-nr:
27196322
Fagsystemnøgle:
5e3301e2-8e0a-46f6-b949-92376af4f560
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fraugde-Kærby-Vej 34
5220 Odense SØ
Matrikel:
4d - Fraugde-Kærby By, Fraugde
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GARTNERIET KAERBY ApS
Adresse:
Nyborgvej 651
5220 Odense SØ
Telefon:
65951134
Email:
kaerby@post.tele.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 18-05-2018 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 27-02-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status