Torben Leif Christensen
Grunddata
CVR-nr:
68263417
Fagsystemnøgle:
e8f5e872-469d-4bdd-8f98-08a6e06b8aa2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ørbækvej 787
5220 Odense SØ
Matrikel:
6æ - Davinde By, Davinde
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GARTNER TORBEN CHRISTENSEN
Adresse:
Ørbækvej 787
5220 Odense SØ
Telefon:
65972806
Email:
tpchristensen@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
13000
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 29-03-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status