Om Digital MiljøAdministration - DMA

DMA giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug: Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden eller husdyrbruget samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn.

I DMA kan du hente virksomhedens tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og tilladelser. Du kan også finde miljømyndighedernes tilsynsplaner.

Læs mere om DMA
Brug af DMA
Fællesoffentlige miljødata – hvorfor?
Hvilke data er i DMA?
Hvem er ansvarlig for data i DMA?
Spørgsmål og svar til DMA
Miljøoplysninger