Afgørelse - Tillæg til Miljøgodkendelse for Gentofte Genbrugsstation, Ørnegårdsvej 15, til håndtering af restaffald.
Afgørelse - Tillæg til Miljøgodkendelse for Gentofte Genbrugsstation, Ørnegårdsvej 15, til håndtering af restaffald.
Titel:
Tillæg til Miljøgodkendelse for Gentofte Genbrugsstation, Ørnegårdsvej 15, til håndtering af restaffald.
Fagsystemsnøgle:
1e6971cd-c49f-432c-becf-34751452441e
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Gentofte Genbrugsstation, GENTOFTE KOMMUNE
CVR-nr:
19438414
P-nr:
1014872716
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Ørnegårdsvej 15
2820 gentofte
Matrikel:
5bg - Vangede

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
39980000
Email:
gentofte@gentofte.dk
Hjemmeside:
www.gentofte.dk/
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
39980000
Email:
gentofte@gentofte.dk
Hjemmeside:
www.gentofte.dk/
Adresse
Kontakt
Telefon:
39988192
Afgørelsesinformation
Type:
Tillæg til miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
27-11-2020