Håndhævelse - Påbud
Håndhævelse - Påbud
Titel:
Påbud
Fagsystemsnøgle:
f8a4a9ee-e3a2-47c1-ba28-917bf8472fdd
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Siesta, Café De Lune
CVR-nr:
29226377
P-nr:
1022916242
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Rådhusstræde 2B
4600 Køge
Matrikel:
212c - Køge Bygrunde

Myndighed Myndigheder
Adresse
Torvet 1
4600 Køge
Kontakt
Telefon:
56676767
Email:
raadhus@koege.dk
Hjemmeside:
www.koege.dk
Parter
Adresse
Rådhusstræde 2B
4600 Køge
Adresse
Torvet 1
4600 Køge
Kontakt
Telefon:
56676767
Email:
raadhus@koege.dk
Hjemmeside:
www.koege.dk
Håndhævelser
Titel Dato Konklusion på håndhævelse Vedrører anlægstype Anlæg Vedrører krav
Påbud 07-01-2019 Meddelt