Håndhævelse - Påbud
Håndhævelse - Påbud
Titel:
Påbud
Fagsystemsnøgle:
0d47ec46-4cd7-45b5-ad54-e733854dee60
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Det Sunde Køkken
CVR-nr:
39345633
P-nr:
1023360817
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Torvet 20B
4600 Køge
Matrikel:
103 - Køge Bygrunde

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
56676767
Email:
raadhus@koege.dk
Hjemmeside:
www.koege.dk
Parter
Adresse
Adresse
Kontakt
Telefon:
56676767
Email:
raadhus@koege.dk
Hjemmeside:
www.koege.dk
Håndhævelser
Titel Dato Konklusion på håndhævelse Vedrører anlægstype Anlæg Vedrører krav
Påbud 25-03-2019 Meddelt