Tilsyn - 18-12-2020 00:00:00, Miljøtilsyn
Tilsyn - 18-12-2020 00:00:00, Miljøtilsyn
Titel:
18-12-2020 00:00:00, Miljøtilsyn
Fagsystemsnøgle:
30A5F5D6-A504-508D-801E-67DC8663300D
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Vedr. (Havnsøvej 32) Claus Lohmann Poulsen - Egemarke Gods
CVR-nr:
26403553
CHR-nr.:
11499
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Vedhæftninger
Sagsadresse
Nykøbingvej 57
4591 Føllenslev
Matrikel:
3a - Egemarke Hgd., Føllenslev

Myndighed Myndigheder
Adresse
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Kontakt
Telefon:
59534400
Email:
kalundborg@kalundborg.dk
Hjemmeside:
www.kalundborg.dk
Parter
Adresse
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Kontakt
Telefon:
59534400
Email:
kalundborg@kalundborg.dk
Hjemmeside:
www.kalundborg.dk
Adresse
Havnsøvej 32
4591 Føllenslev
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
§9 tilsyn
Tilsynsdato:
18-12-2020
Tilsynet omhandler:
Miljøtilsyn
Håndhævelser
Type Dato