Tilsyn - Miljøtilsyn
Tilsyn - Miljøtilsyn
Titel:
Miljøtilsyn
Fagsystemsnøgle:
1CF5C46D-6CA4-513C-A502-A12D53F4525A
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
VSBV - Station Kalundborg - Henteplads for farligt affald
CVR-nr:
37197580
P-nr:
1021213418
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Sagsadresse
Rynkevangen 16
4400 Kalundborg
Matrikel:
67b - Kalundborg Markjorder

Myndighed Myndigheder
Adresse
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Kontakt
Telefon:
59534400
Email:
kalundborg@kalundborg.dk
Hjemmeside:
www.kalundborg.dk
Parter
Adresse
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Kontakt
Telefon:
59534400
Email:
kalundborg@kalundborg.dk
Hjemmeside:
www.kalundborg.dk
Adresse
Rynkevangen 16
4400 Kalundborg
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Prioriteret tilsyn
Tilsynsdato:
07-04-2021
Tilsynet omhandler:
Miljøtilsyn
Håndhævelser
Type Dato