Tilsyn - Opstartstilsyn
Tilsyn - Opstartstilsyn
Titel:
Opstartstilsyn
Fagsystemsnøgle:
8254d054-da73-4898-a753-7b120d6cde16
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
26-04-2021
Virksomhed
Navn:
Østrup Autoophug & Genvindingsindustri
CVR-nr:
34005133
P-nr:
1026084314
Hovedaktivitet:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Industriarealet 19
6990 Ulfborg
Matrikel:
7pq - Den mellemste Del, Ulfborg

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Parter
Adresse
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
26-04-2021 00:00 Offentligørelse af opstartstilsyn på virksomheden beliggende Industriarealet 19, 6990 Ulfborg. Se detaljer
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Opstartstilsyn
Tilsynsdato:
08-04-2021
Baggrund for tilsyn:
Andet
Håndhævelser
Type Dato
Indskærpelse 12-05-2021