Afgørelse - Revurdering af miljøgodkendelse Vester Hedensvej 35, 9362 Gandrup
Afgørelse - Revurdering af miljøgodkendelse Vester Hedensvej 35, 9362 Gandrup
Titel:
Revurdering af miljøgodkendelse Vester Hedensvej 35, 9362 Gandrup
Fagsystemsnøgle:
b02c8d4e-3aa4-4d74-a02a-9d066428aea9
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
TEGLGAARDEN A/S
CVR-nr:
34087652
P-nr:
1017355070
CHR-nr.:
43739
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Vester Hedensvej 35
9362 Gandrup
Matrikel:
1 - Østerheden, Ø. Hassing

Myndigheder
Adresse
Boulevarden 13
9100 Aalborg
Kontakt
Telefon:
99313131
Email:
aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside:
www.aalborgkommune.dk
Parter
Adresse
Boulevarden 13
9100 Aalborg
Kontakt
Telefon:
99313131
Email:
aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside:
www.aalborgkommune.dk
Adresse
Vester Hedensvej 387
9362 Gandrup
Afgørelsesinformation
Type:
Revurdering
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
14-08-2014