MCP anlæg - Gasmotor
Grundoplysninger
Fagsystemsnøgle:
2ea05673-284a-4622-a69d-875b8b086593
Stedfæstelse:
Vis på kort
Anlægget vedrører følgende NACE-koder:
  • 35.30 Varmeforsyning
  • 35.11 Produktion af elektricitet
Fyringsanlægstype:
Anden motor
Termisk effekt (MW):
2.100 MW
Idriftsættelsesdato:
01-01-1998
Forventet antal årlige drifttimer:
0
Gennemsnitlig belastning (%):
0%
Omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning:
Nej
Teknisk og forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed/husdyrbrug eller andet:
Nej
Anlægget benytter delt skorsten:
Nej
Brændsel
Brændselstype Brændselskategori Andel (%)
Virksomhed
Navn:
A/S KNUD JEPSEN
CVR-nr.:
11757278
P-nr.:
1015680934
Adresse:
Hovedaktivitet:
G 201