Tilsynsindberetning - Favrskov Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2021 til 31-12-2021
Tilsynsindberetning - Favrskov Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2021 til 31-12-2021
Titel:
Favrskov Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2021 til 31-12-2021
Fagsystemsnøgle:
Tilsynsindberetning-710-2021
Type:
Tilsynsindberetning
Status:
Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Matrikel:
1he - Hinnerup By, Haldum
Kontaktoplysninger
Telefon:
89641010
Email:
favrskov@favrskov.dk

Myndighed Myndigheder
Adresse
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Kontakt
Telefon:
89641010
Email:
favrskov@favrskov.dk
Hjemmeside:
www.favrskov.dk
Parter
Adresse
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Kontakt
Telefon:
89641010
Email:
favrskov@favrskov.dk
Hjemmeside:
www.favrskov.dk
Tilsynsindberetning
Periode:
01-01-2021   til   31-12-2021
Status:
Endelig
Kommunens bemærkninger:
Favrskov Kommune har i 2021 udført fysiske tilsyn på 48,78 % af kategori 1-virksomheder og landbrug. Ved disse typer virksomheder og landbrug er kravet til tilsynsindsats, at 40% af dem årligt modtager mindst et fysisk tilsyn. Yderligere skal udføres basistilsyn mindst hvert 3. år. Der er blevet udført fysiske tilsyn på 22,78 % af kategori 2-virksomheder og landbrug. Her er kravet til tilsynsindsats, at 25% af disse årligt modtager mindst et fysisk tilsyn. Yderligere skal udføres basistilsyn mindst hvert 6. år. Favrskov Kommune er blevet opmærksom på tre autoværksteder og to landbrug, der er etableret før 2021, men først registrerede i 2022. Disse kategori 2-virksomheder og landbrug er der således ikke tidligere ført tilsyn med, og de sænker derfor tilsyns-procenter for 2021. Tilsyn på de manglende kategori-2 virksomheder og landbrug er iværksat. Desuden kræves af lovgivningen, at der udføres to årlig tilsynskampagner. Der er ved dispensation fra miljøministeren givet mulighed for blandt andet at fravige kravet omkring de to årlige tilsynskampagner pga. Covid 19. Derfor har Favrskov Kommune valgt kun at udføre én kampagne. Denne kampagne indenfor virksomhedsområdet har omfattet tilsyn med små og mellemstore virksomheder, der ud fra deres aktiviteter vurderes, at være potentielle for at der kan findes reduktion af CO2.
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
Gruppe Antal aktive virksomheder pr. 31. december Antal godkendelser, tilladelser og afgørelser om fravigelse af krav Antal revurderinger Opkrævet brugebetaling godkendelser og revurderinger (i kr.)
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a) 3 2 2 68.695,49 kr.
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a) 10 2 1 43.080,93 kr.
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a) 16 4 3 50.535,62 kr.
IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a) 3 0 2 10.618,56 kr.
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b) 39 5 0 69.887,36 kr.
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b) 42 2 2 106.965,65 kr.
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2) 228 5 0 216,70 kr.
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2). 135 1 0 10.185,13 kr.
Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2) 75 0 0 0,00 kr.
Renserier, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse renserier. (kategori 2) 1 0 0 0,00 kr.
Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen 1 0 0 0,00 kr.
Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b) 10 0 0 433,41 kr.
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg. 1 0 0 0,00 kr.
Vindmøller 0 0 0 0,00 kr.
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold. 22 0 0 0,00 kr.
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder 38 0 0 0,00 kr.
Sum 624 21 10 360.618,85 kr.
Indsats tilsyn
Tilsynskategorier, antal
Gruppe Basistilsyn Relaterede tilsyn Prioriterede tilsyn Kampagnetilsyn Opstartstilsyn §9 tilsyn Øvrige tilsyn Brugerbetaling: Tilsyn Markstakke
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a) 3 0 0 0 0 0 0 18.636,64 kr. 0
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a) 5 0 7 0 0 0 0 17.553,08 kr. 0
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a) 5 0 5 0 0 0 1 31.422,15 kr. 0
IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a) 1 0 0 0 0 0 0 16.686,30 kr. 0
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b) 12 0 0 1 2 0 1 24.704,39 kr. 0
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b) 11 0 0 0 0 2 1 46.808,22 kr. 0
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2) 47 0 3 0 0 2 5 119.404,25 kr. 12
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2). 14 0 1 13 0 3 11 32.939,13 kr. 0
Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2) 10 0 4 1 0 1 1 13.219,00 kr. 0
Renserier, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse renserier. (kategori 2) 0 0 0 0 0 0 0 0,00 kr. 0
Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen 2 0 0 0 0 0 0 7.833,93 kr. 0
Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b) 4 0 0 2 0 2 0 9.751,72 kr. 0
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg. 0 0 0 0 0 0 1 0,00 kr. 0
Vindmøller 0 0 0 0 0 0 0 0,00 kr. 0
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold. 0 0 0 0 0 0 3 433,40 kr. 2
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder 0 0 0 0 0 0 16 59.057,46 kr. 0
Sum 114 0 20 17 2 10 40 398.449,67 kr. 14
Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori Mål % Opnået %
Kategori 1 40% 48,78%
Kategori 2 25% 22,78%
Håndhævelser
Håndhævelsestyper, antal
Gruppe Påbud Forbud Indskærpelser Henstillinger Selvhjælps-handlinger Politi-anmeldelser Selvhjælps-handlinger persondatalov Politi-anmeldelser persondatalov
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a) 0 0 0 0 0 0 0 0
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a) 0 0 1 2 0 0 0 0
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a) 0 0 7 6 0 0 0 0
IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a) 0 0 2 0 0 0 0 0
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b) 0 0 0 0 0 0 0 0
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b) 0 0 8 6 0 0 0 0
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2) 1 0 34 7 0 0 0 0
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2). 0 0 1 1 0 0 0 0
Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2) 0 0 1 0 0 0 0 0
Renserier, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse renserier. (kategori 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b) 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg. 0 0 0 0 0 0 0 2
Vindmøller 0 0 0 0 0 0 0 0
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold. 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder 1 0 1 0 0 0 0 1
0 0 3 1 0 0 0 0
Sum 2 0 58 23 0 0 0 3
Håndhævelsesreaktion ifm. mellemstore fyringsanlæg 0 0 0 0 0 0 0 0