MCP anlæg - Pillefyr 2,2 MW
Grundoplysninger
Fagsystemsnøgle:
71c3e8c6-67dc-4077-92c6-c7306809a45d
Stedfæstelse:
Vis på kort
Anlægget vedrører følgende NACE-koder:
  • 35.30 Varmeforsyning
Fyringsanlægstype:
Kedel
Termisk effekt (MW):
2.200 MW
Idriftsættelsesdato:
01-11-2022
Forventet antal årlige drifttimer:
3000
Gennemsnitlig belastning (%):
90%
Omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning:
Ja
NACE-kode for virksomhedens hovedaktivitet:
35.30 Fjernvarmeforsyning
Teknisk og forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed/husdyrbrug eller andet:
Ja
Anlægget benytter delt skorsten:
Nej
Brændsel
Brændselstype Brændselskategori Andel (%)
Fast træbiomasse Fast biomasse 100%
Virksomhed
Navn:
Ringsted Forsyning, Central Nord
CVR-nr.:
34609705
Adresse:
Nørretorv 61
4100 Ringsted
Hovedaktivitet:
G 201