Afgørelse - Tuborg Syd – Miljøgodkendelse til mellemdeponering og genanvendelse af jord og beton samt udledning af lænsevand
Afgørelse - Tuborg Syd – Miljøgodkendelse til mellemdeponering og genanvendelse af jord og beton samt udledning af lænsevand
Titel:
Tuborg Syd – Miljøgodkendelse til mellemdeponering og genanvendelse af jord og beton samt udledning af lænsevand
Fagsystemsnøgle:
84c515a1-cc02-4a9e-8d24-1feec9c063ff
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Tuborg syd, DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS
CVR-nr:
24919714
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Strandvejen 42
2900 Hellerup
Matrikel:
55 - Hellerup

Myndighed Myndigheder
Adresse
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Kontakt
Telefon:
39980000
Email:
gentofte@gentofte.dk
Hjemmeside:
www.gentofte.dk/
Parter
Adresse
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Kontakt
Telefon:
39980000
Email:
gentofte@gentofte.dk
Hjemmeside:
www.gentofte.dk/
Adresse
Strandvejen 42
2900 Hellerup
Kontakt
Telefon:
56402949
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Endelig administrativ afgørelse
Dato for modtaget afgørelse:
01-11-2016
BOM ansøgninger:
MaID-2016-575