MCP anlæg - Gaskedel K2
Grundoplysninger
Fagsystemsnøgle:
b988c73e-018a-4632-ab57-a1947780133e
Stedfæstelse:
Vis på kort
Anlægget vedrører følgende NACE-koder:
  • 35.30 Varmeforsyning
Fyringsanlægstype:
Kedel
Termisk effekt (MW):
13.200 MW
Idriftsættelsesdato:
01-01-2013
Forventet antal årlige drifttimer:
1000
Gennemsnitlig belastning (%):
60%
Erklæring om drifttid:
Erklæring om nødanlæg, Agerbækvej.pdf
Omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning:
Ja
NACE-kode for virksomhedens hovedaktivitet:
35.30 Fjernvarmeforsyning
Teknisk og forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed/husdyrbrug eller andet:
Nej
Anlægget benytter delt skorsten:
Nej
Nødanlaeg:
Anlægget er omfattet af § 11, stk. 2, eller stk. 5, og har højst 1000 årlige driftstimer som et rullende gennemsnit over 5 år.
Brændsel
Brændselstype Brændselskategori Andel (%)
Virksomhed
Navn:
VESTFORSYNING VARME A/S
CVR-nr.:
26704065
P-nr.:
1010776003
Adresse:
Agerbækvej 15
7500 Holstebro
Hovedaktivitet:
G 201