MCP anlæg - Oliekedel K2
Grundoplysninger
Fagsystemsnøgle:
83604772-de00-4ea2-b56a-672204087f3c
Stedfæstelse:
Vis på kort
Anlægget vedrører følgende NACE-koder:
  • 35.30 Varmeforsyning
Fyringsanlægstype:
Kedel
Termisk effekt (MW):
8.200 MW
Idriftsættelsesdato:
01-01-1967
Forventet antal årlige drifttimer:
0
Gennemsnitlig belastning (%):
100%
Erklæring om drifttid:
Erklæring om nødanlæg, Central Nord.pdf
Omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning:
Ja
NACE-kode for virksomhedens hovedaktivitet:
35.30 Fjernvarmeforsyning
Teknisk og forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed/husdyrbrug eller andet:
Nej
Anlægget benytter delt skorsten:
Nej
Nødanlaeg:
Anlægget er et bestående nødanlæg med højst 500 årlige driftstimer som et rullende gennemsnit over 5 år.
Brændsel
Brændselstype Brændselskategori Andel (%)
Virksomhed
Navn:
VESTFORSYNING VARME A/S
CVR-nr.:
26704065
P-nr.:
1010775988
Adresse:
Nørre Boulevard 1
7500 Holstebro
Hovedaktivitet:
G 201