Tilsyn - Basistilsyn 2017 - IAT A/S, Vestkraftkaj 4A, 6700 Esbjerg
Tilsyn - Basistilsyn 2017 - IAT A/S, Vestkraftkaj 4A, 6700 Esbjerg
Titel:
Basistilsyn 2017 - IAT A/S, Vestkraftkaj 4A, 6700 Esbjerg
Fagsystemsnøgle:
31cc2f0f-9021-4a00-843e-e4a2f1e21e4f
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
NorSea Group
CVR-nr:
13059136
P-nr:
1019578131
Hovedaktivitet:
Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Ikke-godkendelsespligtige anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse.
Sagsadresse
Vestkraftkaj 4
6700 Esbjerg

Myndighed Myndigheder
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Parter
Adresse
Vestkraftkaj 4
6700 Esbjerg
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
29-03-2017
Håndhævelser
Type Dato