Tilsyn - 11-09-2017 00:00:00, Miljøtilsyn
Tilsyn - 11-09-2017 00:00:00, Miljøtilsyn
Titel:
11-09-2017 00:00:00, Miljøtilsyn
Fagsystemsnøgle:
32600000005680
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Kalundborg Tank Terminal - oplag af saltpetersyre KTT4
CVR-nr:
30895460
P-nr:
1013640811
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Sagsadresse
Vestre Havneplads 2
4400 Kalundborg
Matrikel:
365b - Kalundborg Bygrunde

Myndighed Myndigheder
Adresse
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Kontakt
Telefon:
59534400
Email:
kalundborg@kalundborg.dk
Hjemmeside:
www.kalundborg.dk
Parter
Adresse
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Kontakt
Telefon:
59534400
Email:
kalundborg@kalundborg.dk
Hjemmeside:
www.kalundborg.dk
Adresse
Juelsmindevej 28
4400 Kalundborg
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
11-09-2017
Tilsynet omhandler:
Miljøtilsyn
Håndhævelser
Type Dato