Tilsyn - 30-08-2017 00:00:00, Miljøtilsyn
Tilsyn - 30-08-2017 00:00:00, Miljøtilsyn
Titel:
30-08-2017 00:00:00, Miljøtilsyn
Fagsystemsnøgle:
78700000009589
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Thisted Kommune - omlastestation for madaffald
CVR-nr:
29189560
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Matrikel:
9al - Hurup By, Hurup

Myndigheder
Adresse
Asylgade 30
7700 Thisted
Kontakt
Telefon:
99171717
Email:
thistedkommune@thisted.dk
Hjemmeside:
www.thisted.dk
Parter
Adresse
Asylgade 30
7700 Thisted
Kontakt
Telefon:
99171717
Email:
thistedkommune@thisted.dk
Hjemmeside:
www.thisted.dk
Adresse
Kanstrupvej 3
7700 Thisted
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
30-08-2017
Tilsynet omhandler:
Miljøtilsyn
Håndhævelser
Type Dato