Tilsyn - Miljøtilsyn 2017, relateret tilsyn
Tilsyn - Miljøtilsyn 2017, relateret tilsyn
Titel:
Miljøtilsyn 2017, relateret tilsyn
Fagsystemsnøgle:
37d33b50-9e4a-4d3e-af50-28a6e2934efa
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Tuborg syd, DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS
CVR-nr:
24919714
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Strandvejen 42
2900 Hellerup
Matrikel:
55 - Hellerup

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
39980000
Email:
gentofte@gentofte.dk
Hjemmeside:
www.gentofte.dk/
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
39980000
Email:
gentofte@gentofte.dk
Hjemmeside:
www.gentofte.dk/
Adresse
Kontakt
Telefon:
56402949
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Relaterettilsyn
Tilsynsdato:
13-06-2017
Håndhævelser
Type Dato