Tilsyn - Relateret tilsyn, anmeldt
Tilsyn - Relateret tilsyn, anmeldt
Titel:
Relateret tilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
9bfc268a-797b-4dd2-97df-7f8f1dd306da
Type:
Tilsyn
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Hadsund Genbrugsplads
CVR-nr:
46076753
P-nr:
1019959720
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Finlandsvej 17
9560 Hadsund
Matrikel:
48h - Hadsund By, Hadsund

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Finlandsvej 17
9560 Hadsund
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Administrativt tilsyn
Tilsynskategori:
Relaterettilsyn
Tilsynsdato:
13-02-2017
Håndhævelser
Type Dato