Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Titel:
Basistilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
136573f8-7d1d-4233-a280-22c50fdba4ec
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
12-06-2017
Virksomhed
Navn:
Ørsted Restproduktdepot, Glatved
CVR-nr:
27446469
P-nr:
1009410968
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Glatved Strandvej 1
8444 Balle
Matrikel:
16a - Glatved By, Hoed

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Glatved Strandvej 1
8444 Balle
Offentliggørelser
Dato Overskrift
12-06-2017 00:00 Dong Energy A/S, Restproduktdepot, Glatved: Offentliggørelse af tilsynsrapport Se detaljer
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
02-03-2017
Håndhævelser
Type Dato