Ansøgning - Forudgående offentlighed i forbindelse med miljøgodkendelse, RGS Nordic A/S, Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Ansøgning - Forudgående offentlighed i forbindelse med miljøgodkendelse, RGS Nordic A/S, Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Titel:
Forudgående offentlighed i forbindelse med miljøgodkendelse, RGS Nordic A/S, Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Fagsystemsnøgle:
26342416-c4e7-49e7-a077-860374f611b9
Type:
Ansøgning
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
RGS Nordic A/S - Savannevej
CVR-nr:
15084790
P-nr:
1023523260
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Sagsadresse
Savannevej 2
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
20g - Romdrup By, Romdrup

Myndighed Myndigheder
Adresse
Boulevarden 13
9100 Aalborg
Kontakt
Telefon:
99313131
Email:
aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside:
www.aalborgkommune.dk
Parter
Adresse
Savannevej 2
9220 Aalborg Øst
Adresse
Boulevarden 13
9100 Aalborg
Kontakt
Telefon:
99313131
Email:
aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside:
www.aalborgkommune.dk
Ansøgningsinformation
Type:
Ansøgning om miljøgodkendelse
Status:
Ansøgningen er modtaget
BOM ansøgning:
MaID-2018-2264