Tilsyn - 14-02-2018 00:00:00, Miljøtilsyn
Tilsyn - 14-02-2018 00:00:00, Miljøtilsyn
Titel:
14-02-2018 00:00:00, Miljøtilsyn
Fagsystemsnøgle:
79100000030669
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Forskningscenter Foulum
CVR-nr:
31119103
P-nr:
1003402932
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Sagsadresse
Blichers Alle 20
8830 Tjele
Matrikel:
8a - Foulum By, Tjele

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
87878787
Email:
viborg@viborg.dk
Hjemmeside:
www.viborg.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
87878787
Email:
viborg@viborg.dk
Hjemmeside:
www.viborg.dk
Adresse
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
§9 tilsyn
Tilsynsdato:
14-02-2018
Tilsynet omhandler:
Miljøtilsyn
Håndhævelser
Type Dato