Håndhævelse - 14-02-2018 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, regler for udbringning
Håndhævelse - 14-02-2018 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, regler for udbringning
Titel:
14-02-2018 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, regler for udbringning
Fagsystemsnøgle:
79100000030670
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Forskningscenter Foulum
CVR-nr:
31119103
P-nr:
1003402932
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Blichers Alle 20
8830 Tjele
Matrikel:
8a - Foulum By, Tjele

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
87878787
Email:
viborg@viborg.dk
Hjemmeside:
www.viborg.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
87878787
Email:
viborg@viborg.dk
Hjemmeside:
www.viborg.dk
Adresse
Håndhævelser
Type Dato Konklusion på håndhævelse
Indskærpelse 14-02-2018 Efterkommet