Afgørelse - Miljøgodkendelse af AU-Foulum Biogas
Afgørelse - Miljøgodkendelse af AU-Foulum Biogas
Titel:
Miljøgodkendelse af AU-Foulum Biogas
Fagsystemsnøgle:
a506b32b-60c0-4797-92c2-a1369e9b696f
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Forskningscenter Foulum
CVR-nr:
31119103
P-nr:
1003402932
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Burrehøjvej 43
8830 Tjele
Matrikel:
6a - Formyre By, Tjele

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
87878787
Email:
viborg@viborg.dk
Hjemmeside:
www.viborg.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
87878787
Email:
viborg@viborg.dk
Hjemmeside:
www.viborg.dk
Adresse
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
12-10-2018