Tilsynskampagne - Bortskaffelse af tag- og overfladevand fra landbrugsbygninger og befæstede arealer i Jammerbugt Kommune
Tilsynskampagne - Bortskaffelse af tag- og overfladevand fra landbrugsbygninger og befæstede arealer i Jammerbugt Kommune
Titel:
Bortskaffelse af tag- og overfladevand fra landbrugsbygninger og befæstede arealer i Jammerbugt Kommune
Fagsystemsnøgle:
fee7a866-50e2-4907-97e8-45d8e5421751
Type:
Tilsynskampagne
Status:
Offentliggjort
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Toftevej 43
9440 Aabybro
Matrikel:
37v - Åby By, Åby
Kontaktoplysninger
Telefon:
72577777
Email:
raadhus@jammerbugt.dk

Myndighed Myndigheder
Adresse
Toftevej 43
9440 Aabybro
Kontakt
Telefon:
72577777
Email:
raadhus@jammerbugt.dk
Hjemmeside:
www.jammerbugt.dk
Parter
Adresse
Toftevej 43
9440 Aabybro
Kontakt
Telefon:
72577777
Email:
raadhus@jammerbugt.dk
Hjemmeside:
www.jammerbugt.dk
Tilsynskampagneinformationer
Periodestart:
01-01-2018
Periodeslut:
31-12-2021
Konklusion:
Kampagnen har • Øget fokus på vurdering af overfladevandsvilkår i udarbejdelsen af husdyr-godkendelser • Skærpet tilsynet med overfladevandsproblematik på miljøtilsyn. Tagrender er ikke et krav, men i større omfang end tidlgere vurderes nu omgivelserne i forhold til risikoen for forurening eller unødig hydraulisk belastning af nær-liggende vandløb • Øget fokus på tendensen hos nogle landmænd til at befæste større arealer end tidligere, fordi det på grund af øgede regnmængder gør dagligdagen lettere, men til gengæld kræver håndtering af større mængder overflade-vand • Øget dialogen med landmænd og konsulenter om fremtidige regnhændel-ser og ejendommens robusthed overfor øgede vandmængder • Øget den helhedsorienterende sagsbehandling i Plan- og Miljøafdelingen, hvor vandløbsvurderinger, nedsivnings- og udledningstilladelser og miljø-tilsyn ligger i tre forskellige faggrupper
Effekt:
Kampagnen har • Øget fokus på vurdering af overfladevandsvilkår i udarbejdelsen af husdyr-godkendelser • Skærpet tilsynet med overfladevandsproblematik på miljøtilsyn. Tagrender er ikke et krav, men i større omfang end tidlgere vurderes nu omgivelserne i forhold til risikoen for forurening eller unødig hydraulisk belastning af nær-liggende vandløb • Øget fokus på tendensen hos nogle landmænd til at befæste større arealer end tidligere, fordi det på grund af øgede regnmængder gør dagligdagen lettere, men til gengæld kræver håndtering af større mængder overflade-vand • Øget dialogen med landmænd og konsulenter om fremtidige regnhændel-ser og ejendommens robusthed overfor øgede vandmængder • Øget den helhedsorienterende sagsbehandling i Plan- og Miljøafdelingen, hvor vandløbsvurderinger, nedsivnings- og udledningstilladelser og miljø-tilsyn ligger i tre forskellige faggrupper
Mål:
Formålet er, at • få tag- og overfladevand indarbejdet i de fremtidige miljøgodkendelser • få fokus på bortskaffelse af tag- og overfladevand i forbindelse med miljøtil-synene på landbrugene, således der undgås forurening og minimering af vandet i landbrugets gødningsanlæg og undgå forureninger af vandløb m.m. • tag- og overfladevand ikke kommer til at give overflade- eller grundvands-gener for naboer. • Lave skabeloner for indskærpelser/påbud for afledning af tag- og overfla-devand • Lave procedurer og udkast til nedsivnings- og udledningstilladelser • Øge det interne samarbejde i forvaltningen om afledningsproblematikken