Tilsyn - Relateret tilsyn, anmeldt
Tilsyn - Relateret tilsyn, anmeldt
Titel:
Relateret tilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
0aa6268d-f272-4eab-9c75-ce2d080f0a9b
Type:
Tilsyn
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Ørsted Restproduktdepot, Glatved
CVR-nr:
27446469
P-nr:
1009410968
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Glatved Strandvej 1
8444 Balle
Matrikel:
16a - Glatved By, Hoed

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Glatved Strandvej 1
8444 Balle
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Administrativt tilsyn
Tilsynskategori:
Relaterettilsyn
Tilsynsdato:
04-04-2019
Håndhævelser
Type Dato