Risikooplysninger - Årlig risikoindberetning 2019
Risikooplysninger - Årlig risikoindberetning 2019
Titel:
Årlig risikoindberetning 2019
Fagsystemsnøgle:
RISIKO-e3ea021d-05a0-48bb-9cc6-d6e05be3a354
Type:
Risikooplysninger
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
12-06-2019
Virksomhed
Navn:
Carpenter ApS
CVR-nr:
45941728
P-nr:
1003086042
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 211. Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer af polyurethanved brug af toluen-di-isocyanat (TDI), og hvor produktionen er mere end 100 kg produktpr. dag. <p>Aktiviteten kan alternativt være omfattet af punkt 4. Gå tilbage til oversigten, og vælg 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 eller 4.5.</p>
Biaktiviteter:
J 201. Kolonne 2- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
Sagsadresse
Michael Drewsens Vej 9
8270 Højbjerg
Matrikel:
5ac - Slet By, Tranbjerg

Myndigheder
Adresse
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Kontakt
Telefon:
89402000
Email:
post@aarhus.dk
Hjemmeside:
www.aarhus.dk
Parter
Adresse
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Kontakt
Telefon:
89402000
Email:
post@aarhus.dk
Hjemmeside:
www.aarhus.dk
Adresse
Ridderstræde 1
8000 Aarhus C
Adresse
Michael Drewsens Vej 9
8270 Højbjerg
Offentliggørelser
Dato Overskrift
12-06-2019 16:48 Offentliggørelse af risikooplysninger for Carpenter ApS Se detaljer
Risikoaktiviteter
SPIRS hovedakitvitet:
Andre aktiviteter (der ikke er omfattet af ovenstående)
Risikoklassificering
Dato Klassificering Ændringsårsag Kommentar Ændringsårsag
12-06-2019 Kolonne 2 Bilag 1 i øvrigt
Anmeldelser og afgørelser
Dato for anmeldelse Høringsdato for afgørelse Afgørelse
31-08-2018 26-11-2018 13-022856-89 Ajourføring af sikkerhedsdokument i henhold til SEVESO III, Carpenter ApS.pdf
Ikke-teknisk resume, kortmateriale o.a.
Dato Type Dokument
31-08-2018 Ikke-teknisk resume Carpenter resume.pdf
Beredskabsplan
Beredskabsplan:
carpenter_ekstern-beredskabsplan_2017.pdf
Dato Status for beredskabsplan Orientering af borgere fra politiet
22-11-2018 Afprøvet
Dominoeffekter
Ægte dominovirksomheder
CVR-nr. P-nr. Navn Politikreds Risikoinformation udvekslet Samordning eksterne beredskabsplaner Kommentar
Pseudo-dominovirksomheder
CVR-nr. P-nr. Navn Politikreds Risikoinformation udvekslet Samordning eksterne beredskabsplaner Kommentar
Risikostoffer
Risikostof Mængde
26. Toluendiisocyanat 82000.0 Kg
Risikotilsyn
Risikotilsynsnavn Tilsynstype Dato for tilsyn Risikorapport modtaget Risikorapport sendt til virksomheden Del af systematisk vurdering
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 12-12-2016 Nej
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 25-02-2019 Nej