Afgørelse - Miljøgodkendelse til oplag af affald ved IAT A/S
Afgørelse - Miljøgodkendelse til oplag af affald ved IAT A/S
Titel:
Miljøgodkendelse til oplag af affald ved IAT A/S
Fagsystemsnøgle:
c25c678a-b9be-4a90-910c-87ee73149c67
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
NorSea Group
CVR-nr:
13059136
P-nr:
1019578131
Hovedaktivitet:
Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Ikke-godkendelsespligtige anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse.

Myndighed Myndigheder
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Parter
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Adresse
Vestkraftkaj 4
6700 Esbjerg
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
11-12-2019
BOM ansøgninger:
MaId-2019-3042