Tilsyn - Basistilsyn
Tilsyn - Basistilsyn
Titel:
Basistilsyn
Fagsystemsnøgle:
2825a311-af1a-45c5-866a-5332d391f180
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
30-12-2019
Virksomhed
Navn:
Aarhus Havn (Kultur og Borgers., Sport & Frit)
CVR-nr:
55133018
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Sagsadresse
Fiskerivej 13
8000 Århus C
Matrikel:
2201f - Århus Bygrunde

Myndigheder
Adresse
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Kontakt
Telefon:
89402000
Email:
post@aarhus.dk
Hjemmeside:
www.aarhus.dk
Parter
Adresse
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Kontakt
Telefon:
89402000
Email:
post@aarhus.dk
Hjemmeside:
www.aarhus.dk
Adresse
Fiskerivej 13
8000 Århus C
Offentliggørelser
Dato Overskrift
30-12-2019 00:00 Miljøtilsynsrapport. Se detaljer
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
11-12-2019
Håndhævelser
Type Dato