Tilsynskampagne - Miljøtilsynskampagne 2019 - Kildesortering og genanvendelse af pap
Tilsynskampagne - Miljøtilsynskampagne 2019 - Kildesortering og genanvendelse af pap
Titel:
Miljøtilsynskampagne 2019 - Kildesortering og genanvendelse af pap
Fagsystemsnøgle:
e85e7eb5-0035-4781-a9fe-224a6b65fbdc
Type:
Tilsynskampagne
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
05-03-2020
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Toftevej 43
9440 Aabybro
Matrikel:
37v - Åby By, Åby
Kontaktoplysninger
Telefon:
72577777
Email:
raadhus@jammerbugt.dk

Myndighed Myndigheder
Adresse
Toftevej 43
9440 Aabybro
Kontakt
Telefon:
72577777
Email:
raadhus@jammerbugt.dk
Hjemmeside:
www.jammerbugt.dk
Parter
Adresse
Toftevej 43
9440 Aabybro
Kontakt
Telefon:
72577777
Email:
raadhus@jammerbugt.dk
Hjemmeside:
www.jammerbugt.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
05-03-2020 00:00

Miljøtilsynskampagne 2019 - Kildesortering og genanvendelse af pap

Se detaljer
Tilsynskampagneinformationer
Periodestart:
01-01-2019
Periodeslut:
31-12-2019
Konklusion:
Virksomhederne er principielt velvillige til at kildesortere pap til genanvendelse. Der er generelt ikke bekendt med eller optaget af, at det er et lovkrav, og mange er samtidig meget fokuseret på økonomi og på at det skal kunne betale sig. Trods det kender mange mindre virksomheder ikke økonomien i den indsamlingsordning de allerede har. Industrigruppen vil fortsat gerne medvirke til at understøtte øget genanvendelse og større indsamling, så mindre genanvendeligt affald bortskaffes til forbrænding. Med erfaringerne fra papkampagnen og det generelt højere vidensniveau på området, har medarbejderne opnået et bedre fundament for at kunne formidle dette budskab til virksomhederne.
Effekt:
Miljøtilsynskampagnen om kildesortering og genanvendelse af pap er bygget op over følgende hovedelementer: Indsamling af viden om problemstillingen: • Besøg hos affaldshåndteringsvirksomheder • Standardspørgsmål om kildesortering og pap under miljøtilsyn • Skærpet opfølgning på modtagekontrol hos I/S Reno Nord • Besøg hos papirfabrik (se hvordan pappet genanvendes) Sammenfatning og formidling af resultaterne: • Lille folder med formidling af kampagnens hovedresultater • Udarbejdelse og offentliggørelse af egentlig kampagnerapport
Mål:
Det har været Industrigruppens mål gennem denne miljøtilsynskampagne at opnå øget genanvendelse og større indsamling, så mindre genanvendeligt affald bortskaffes til for-brænding. Desuden ønskede gruppen at højne vidensniveauet hos især mindre virksomheder, der ikke har stordriftsfordele, og derfor kan have sværere ved at etablere det økonomisk grundlag. I forbindelse med industrigruppens miljøtilsyn var det gentagne gange blevet bekræftet, at især mindre virksomheder oplevede udfordringer ved sortering af pap til genanvendelse. Gruppen forventede derfor på forhånd, at de største barrierer ville være en kombination af manglende viden og frygt for ekstraudgifter, især for de små virksomheder som ikke pro-ducerer meget papaffald. Det var også gruppens antagelse, at det var vigtigt at sprede information om lovgrundlaget og indsamlingsordninger/-muligheder i lokalområdet, så virksomhederne kunne få et stør-re handlegrundlag når de skal håndtere deres papaffald. Endelig havde gruppen et internt ønske om at opnå mere viden om området, da det ofte blev oplevet som udfordrende at rådgive, når virksomheder spurgte om muligheder for mere kildesortering og genanvendelse.