Jens Jørgen Enemærke Langeland Lex
Grunddata
CVR-nr:
28429703
P-nr:
1011209072
CHR-nr:
97994
Fagsystemnøgle:
a87fe890-1370-4a56-aac8-4203ec009793
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ingeborg Skeels Vej 47
9330 Dronninglund
Matrikel:
4 - Vestengårdens Fjerding, Voer
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 1 - Sohold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloven til270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer (kategori 1a)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 12-09-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 24-01-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 18-11-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 27-04-2022 Vis
Kampagne tilsyn Fysisk tilsyn 27-04-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§12 miljøgodkendelse til Ingeborg Skeels Vej 47 06-09-2011 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen til Ingeborg Skeels Vej 47, 9330 Dronninglund 09-02-2021 Revurdering Meddelt Vis