Grønlandsgadens Metaller
Grunddata
CVR-nr:
26597145
P-nr:
1019677059
Fagsystemnøgle:
7e2779ef-fd38-43d6-80ee-f09452e5bef5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Grønlandsgade 9
5000 Odense C
Matrikel:
1xh - Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 15-09-2017 Vis
§9-tilsyn, Uvarslet Fysisk tilsyn 15-08-2018 Vis
§9-tilsyn, Uvarslet Fysisk tilsyn 28-09-2018 Vis
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 23-01-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 22-09-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-09-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-09-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-09-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-09-2017 Meddelt Vis